امروز: پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰:۱۵  آخرین بروزرسانی : بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۰
سرخط خبری :
تبلیغات
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱۵ بهم ۱۳۹۰ | کد خبر : 14460
  ارسال خبر چاپ خبر
 • رقابتهای دسته برتر بزرگسالان کشور از صبح امروز آغاز شد وتا پایان ظهر امروز تاریخ ۱۴ بهمن ماه چهار دور از این رقابتها  برگزار گردید که نتایج دور اول این مسابقات به شرح زیر تقدیم میگردد: سرداوری این رقابتها را سرکار خانم ابری  برعهده دارند. به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ کشور ؛در این دور از…

  رقابتهای دسته برتر بزرگسالان کشور از صبح امروز آغاز شد وتا پایان ظهر امروز تاریخ ۱۴ بهمن ماه چهار دور از این رقابتها  برگزار گردید که نتایج دور اول این مسابقات به شرح زیر تقدیم میگردد:
  سرداوری این رقابتها را سرکار خانم ابری  برعهده دارند.
  به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ کشور ؛در این دور از رقابتها آزاده سرافراز غایب بوده است.

   

  نتایج دور اول:
  منصوره رضایی ۳  زهرا نیاقی ها صفر
  مریم جلالی ۳  سولماز محمد پور ۱
  یاسمن یراقچی  ۳   نسیم رنجبر  صفر
  سحر رهنما ۳   عاطفه کریمی  صفر
  سیده زهرا علوی ۳   شمین مرادی  ۱
  پریسا صمدی ۳   مریم صامت  صفر
  محجوبه عمرانی ۳   مهشید صامت ۱

  نتایج دور دوم:
  ندا شهسواری   ۳  زهرا نیاقی ها  صفر
  منصوره رضایی  ۳  نسیم رنجبر صفر
  مریم جلالی     ۳  سحر رهنما    ۲
  یاسمن یراقچی  ۳  شمین مرادی ۰
  پریسا صمدی ۳   عاطفه کریمی صفر
  محجوبه عمرانی  ۳ سیده زهرا علوی صفر
  مریم صامت   ۳   مهشید  صامت  ۱

  نتایج دور سوم: 
  مریم صامت  ۳ سیده زهرا علوی  صفر
  ندا شهسواری  ۳  سولماز محمد پور صفر
  زهرا نیاقی ها ۳  نسیم رنجبر صفر
  شمین مرادی  ۳  منصوره رضایی صفر
  پریسا صمدی  ۳ مریم جلالی  صفر
  محجوبه عمرانی  ۳   یاسمن یراقچی   صفر
  مهشید صامت ۳  عاطفه کریمی  ۱
  نتایج دور چهارم:
  ندا شهسواری  ۳  نسیم رنجبر  صفر
  سولماز محمد پور  ۳  سحررهنما ۱
  زهرا نیاقی ها ۳ شمین مرادی  صفر
  محجوبه عمرانی  ۳ منصوره رضایی ۱
  مریم جلالی  ۳  مهشید صامت  ۲
  مریم صامت  ۳   یاسمن یراقچی  ۱
  عاطفه کریمی   ۳  سیده زهرا علوی  ۱
  نتایج دورپنجم:
  نداشهسواری ٣ سحررهنما١
  نسیم رنجبر٣یمین مرادی ٢
  پریساصمدی ٣ سولمازمحمدپور١
  محجوبه عمرانی ٣ زهرانیاقی ها صفر
  منصوره رضایی ٣ مریم صامت ٢
  مریم جلالی ٣ سیده زهراعلوی صفر
  یاسمن یراقچی ٣ عاطفه کریمی ٢

   

  نتایج دورششم:
  نداشهسواری ٣ شمین مرادی صفر
  پریساصمدی ٣  سحررهنما صفر
  محجوبه عمرانی ٣. نسیم رنجبر١
  مهشیىد صامت ٣. سولماز محمدپور١
  مریم صامت ٣. زهرا نیاقی ها صفر
  منصوره رضایی ٣. عاطفه کریمی ١
  یاسمن یراقچی   ٣. مریم جلالی ٢

  نتایج دورهفتم:
  ندا شهسواری ٣. پریسا صمدی صفر
  محجوبه عمرانی ٣. شمین مرادی ١
  مهشید صامت ٣ سحررهنما صفر
  سولماز محمد پور ٣. سیده زهراعلوی ٢
  زهرانیاقی ها ٣. عاطفته کریمی ٢
  مریم جلالی ٣. منصوره رضایی صفر

   

  نتایج دور هشتم:
  ندا شهسواری ٣. محجوبه عمرانی ١
  پریسا صمدی ٣. مهشید صامت ١
  مریم صامت ٣. شمین مرادی صفر
  سحررهنما ٣. سیده زهرا علوی صفر
  عاطفه کریمی. ٣. نسیم رنجبر صفر
  یاسمن یراقچی. ٣. سولماز محمد پور صفر
  مریم جلالی ٣. زهرانیاقی ها ١

   

  نتایج دور نهم:
  شهسواری ۳  مهشید صامت صفر
  محجوبه عمرانی ۳  مریم صامت ۱
  پریسا صمدی ۳ –سیده زهراعلوی صفر
  شمین مرادی ۳  عاطفه کریمی ۱
  یاسمن یراقچی ۳  سحررهنما ۱
  نسیم رنجبر ۳ –مریم جلالی ۲
  سولمازمحمد پور ۳  منصوره رضایی ۲

   

  نتایج دور دهم:
  نداشهسواری ۳  مریم صامت صفر
  مهشید صامت ۳  سیده زهراعلوی ۱
  محجوبه عمرانی ۳  عاطفه کریمی صفر
  پریساصمدی ۳  یاسمن یراقچی ۱
  مریم جلالی ۳  شمین مرادی ۱
  منصوره رضایی ۳  سحررهنما ۲
  زهرانیاقی ها ۳  سولمازمحمد پور ۲

   

  نتایج دور یازدهم:
  نداشهسواری ۳ –سیده زهرا علوی صفر
  مریم صامت ۳  عاطفه کریمی صفر
  مهشید صامت ۳ – یاسمن  یراقچی ۱
  محجوبه عمرانی ۳   مریم جلالی صفر
  پریسا صمدی ۳ – منصوره رضایی ۲
  زهرانیاقی ها ۳  سحررهنما صفر (W-O)
  سولمازمحمد پور ۳  نسیم رنجبر صفر

   

  نتایج دور دوازدهم:
  نداشهسواری ۳  عاطفه کریمی صفر
  پریساصمدی ۳  زهرانیاقی ها صفر
  مریم صامت ۳ –مریم  جلالی ۲
  منصورهرضایی ۳ – مهشید صامت ۲
  شمین مرادی ۳  سولمازمحمد پور ۱
  یاسمن یراقچی ۳  سیده زهراعلوی صفر
  نسیم رنجبر ۳  سحررهنما صفر (W-O)
  نتایج دور سیزدهم:
  ندا شهسواری۳ -یاسمن یراقچی ۱
  مریم جلالی ۳-عاطفه کریمی۲
  منصوره رضایی ۳-سیده زهراعلوی صفر
  مهشید صامت ۳-زهرا نیاقی ها۲
  محجوبه عمرانی۳-سولماز محمد پورصفر
  پریسا صمدی۳-نسیم رنجبرصفر
  شمین مرادی ۳-سحر رهنما (W-O)
  نتایج دور چهاردهم:
  ندا شهسواری۳-مریم جلالی۱
  منصوره رضایی۳-یاسمن یراقچی صفر
  زهرا نیاقی ها۳-سیده زهرا علویصفر
  مریم صامت۳-سولماز محمد پورصفر
  مهشید صامت۳-نسیم رنجبرصفر
  محجوبه عمرانی۳-سحررهنما(W-O)
  پریسا صمدی۳-شمین مرادی صفر
  نتایج دورپانزدهم:
  زهرا نیاقی ها۳-یاسمن یاقچی صفر
  سولماز محمدپور۳-عاطفه کریمی صفر
  مریم صامت۳-سحررهنما (W-O)
  محجویه عمرانی ۳-پریساصمدی صفر
  مهشید صامت۳-شمین مرادی صفر
  نسیم رنجبر۳-سیده زهرا علوی ۱
  نداشهسواری ۳-منصوره رضایی۱
  *****************************
  *****************************
  ۱-ندا شهسواری با ۲۸ امتیاز  اول
  ۲-محجوبه عمرانی با۲۷ امتیاز دوم
  ۳-پریسا صمدی با ۲۶ امتیاز سوم
  ۴-مریم صامت با ۲۴ امتیاز چهارم
  ۵-مریم جلالی با ۲۲ امتیاز پنجم
  ۶-منصوره رضایی با۲۲ امتیاز ششم
  ۷-مهشید صامت با ۲۲ امتیاز هفتم
  ۸-زهرا نیاقی هابا ۲۱ امتیاز هشتم
  ۹-یاسمن یراقچی با۲۱ امتیاز نهم
  ۱۰-سولماز محمد پور با ۱۹ امتیاز دهم
  ۱۱-نسیم رنجبر با ۱۸ امتیاز یازدهم
  ۱۲-شمین مرادی با ۱۸ امتیاز دوازدهم
  ۱۳-عاطفه کریمی با ۱۶ امتیاز سیزدهم
  ۱۴-سیده زهرا علوی با ۱۵ امتیاز چهاردهم
  ۱۵-سحر رهنما با ۱۱ امتیاز پانزدهم
  لازم به توضیح است که پنج نفر  یازدهم تا پانزدهم به دسه یک سقوط کردند.
  سرداور این بازیها خانم منیجه ابری بانوی خستگی ناپذیر این رسته بودند.
  برای اشتراک این مطلب در فیس بوک کلیک کنید
  برچسب ها :
  نظرات کاربران در "ندا شهسواری همچنان برسکوی افتخار(نتایج کلی رقابتهای دسته برتر بانوان کشور)"

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.

  تازه ترین اخبار