- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) كشور - http://ttraket.com -

مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک تهران برگزار شد+تصویری

 مسابقات ناحیه  یک تهران که دردرسه رده : نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزارشد و به نفرات اول تا سوم هر رده سنی علاوه برلوح ومدال،جوایزی توزیع شد تقدیم گردید.

23042012128 [1] 23042012129 [2] P2020001 [3] P2020005 [4] P2020010 [5] P2020012 [6] P2020015 [7] P2020044 [8]