- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

یادی از هادی عرب بازیکن خوش اخلاق وملی پوش پیشکسوت

photo_2016-02-07_00-27-35 [1]

یادی میکنیم از هادی عرب بازیکن خوش اخلاق و دوست داشتنی تنیس روی میز ایران.

برای این بازیکن ملی پیشکسوت آرزوی سربلندی وسرافرازی داریم.