- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

انتصاب قارداشی بعنوان عضو شورای راهبردی آکادمی ملی المپیک

۲dbc4365-d84b-49f3-8c77-56b572276a84 [1]

قارداشی بعنوان عضو شورای راهبردی آکادمی ملی المپیک انتصاب شد.

به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ ایران،مهرداد قارداشی رئیس پیشین ونام آشنای فدراسیون تنیس روی میز بعنوان عضور شورای راهبردی آکادمی ملی المپیک انتصاب شد.

سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک طی حکمی مهرداد علیقارداشی رئیس موفق سابق فدراسیون تنیس روی میز را بعنوان عضو شورای راهبردی آکادمی ملی المپیک انتصاب کرد.

گفتنی است که تاریخ برزگرای انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی میز ۲۰ بهمن اعلام شده و بطور قطع ویقین مهرداد قارداشی بدلیل عملکرد موفق و ارتقاء تنیس روی میز در حوزه ملی و بین الملل که مورد وثوق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و افکار عمومی قرار گرفته بار دیگر با اکثریت مطلق آراء برمسند این فدراسیون خواهد نشست.