- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

مهرداد قارداشی باردیگر رئیس فدراسیون تنیس روی میز شد!

۸۶۲۳۳۲۱_۱۲۲ [1]

مهرداد قارداشی باردیگر رئیس فدراسیون تنیس روی میز شد!

به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ کشور،مهرداد علیقارداشی رئیس موفق دوره قبلی فدراسیون تنیس روی میز بار دیگر و با بدست آوردن حداکثر مطلق آراء بعنوان سکان دار رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران انتخاب گردید.

قارداشی با بدست آوردن رای اعتماد تاریخی اعضای مجمع که یک اطمینان حداکثری و قاطع محسوب می شود برای بار دوم بعنوان رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور انتخاب گردید.

پیش بینی می شود در دور دوم ریاست قارداشی برریاست فدراسیون تنیس روی میز با فضائی کاملا آرام و دوستانه که با جذب حداکثری همراه است روبرو خواهیم بود که به دور از هرگونه فضای امنیتی و بسته و خالی از افراد دورو وریاکار باشد.