- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

بازگشت همه به سوی خداست

 

[1]

 

 

(انالله واناالیه راجعون)

سرکارخانم دکتر کیوانی

نائب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران

خبرتالم برانگیز  درگذشت  نابهنگام همسر گرامی شما موجب ناراحتی فراوان گردید.بدینوسیله این داغ بزرگ را به شما تسلیت عرض مینمایم. از خدای مهربان برای روح آنمرحوم درگذشته مغفرت و آرامش و برای بازماندگان صبر و بردباری را مسئلت مینمایم.

ما را در غم خویش شریک بدانید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

سید منصور علوی