- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

افشین بدیعی دبیر کل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا شد

[1]

 

 

 

 

مهندس افشین بدیعی از ایران بعنوان دبیر کل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا انتخاب شد.

به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ ایران،با برگزاری مجمع سالیانه کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا در دوحه قطر افشین بدیعی بعنوان دبیرکل این کنفدراسیون مهم انتخاب شد.

گفتنی است  بدیعی با حمایت و معرفی مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمان برای تصاحب این پست مهم به کنفدراسیون معرفی گردیده است.

در کارنامه افشین بدیعی ۲۰ سال فعالیت بعنوان عضویت در کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا و ۱۲ سال بعنوان نائب رئیس این کنفدراسیون دیده می شود.

برای مهندس افشین بدیعی عزیز که همواره ودر طی سالهای طولانی مسئولیت خود پشتیبانی و کمک های فراوانی به تنیس روی میز ایران نموده است آرزوی موفقیت بیشتر و سربلندی داریم.