- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

تصاویر جدید مسابقات پاراآسیائی بحرین ۲۰۲۱

 

[1]

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[11]

[11]

 

 

 

[12]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان

[13]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان

[14]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان

[15]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان

[16]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان

[17]

سومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز به میزبانی اصفهان…سید امیر حسین حسینی پور با کسب مدال طلای انفرادی و تیمی کلاس ۸ افتخار آفرین شد

[18]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[19]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[20]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

سید منصور علوی [21]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[22]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[23]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[24]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

سیدمنصور علوی سرمربی تیم ملی پاراتنیس روی میز [25]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[26]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[27]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[28]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[29]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

[30]

کلاس توجیهی قبل از اعزام به مسابقات پاراآسیائی که با خروجی بسیار عالی همراه بود

 

 

[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]

[73]

[74] [75] [76]